فرآیندها

فرآیند پذیرش بیمار در بخش:

چگونگي نوبت دهي به بيماران در کلينيک آموزشي بخش دندانپزشکي کودکان:

والدين گرامي؛ در صورت تمايل براي درمان فرزند خود در کلينيک آموزشي شيفت صبح و بعد از ظهر به صورت زير اقدام بفرماييد:

لازم است ابتدا فرزند شما توسط دانشجوي تخصصي دندانپزشکي کودکان مورد معاينه قرار گيرد. بدين منظور ساعات معاينه روزهاي شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 در نظر گرفته شده است. شماره معاينه ساعت 6:45 صبح همان روز به تعداد مشخص در قسمت پذيرش بخش داده مي شود.

پس از معاينه فرزندتان در صورتي که نيازهاي درماني وي با موارد آموزشي دانشجويان منطبق باشد، نوبت بعدي براي درمان داده خواهد شد. نوبت داده شده براساس برنامه هاي آموزشي دانشکده بوده و قابل تغيير نخواهد بود.

فرآیند انجام پروژه های تحقیقاتی در گروه:

قوانین و مقررات بخش:

رعایت اصول زیر در بخش دندانپزشکی کودکان ضروری است:

1-     حضور به موقع در بخش، بیش از 10 دقیقه غیبت محسوب (مریض مربوط نیز باید دیده شود) می شود.

2-     پاکیزگی و آراستگی وضع ظاهر (روپوشهای لابراتوار در بخش پوشیده نشود).

3-     تا حدامکان غیبت نشود، در صورت هر جلسه  غیبت 5/0 نمره کم می شود. در صورت غیبت با پذیرش بخش هماهنگ شود که مریض گذاشته نشود. در صورت عدم هماهنگی با بخش و حضور مریض، نمره آن جلسه -0- منظور می گردد.

4-     وقت دادن مریض فقط با هماهنگی با پذیرش بخش انجام شود(مریض هایی که از قبل وقت دارند در الویت هستند).

5-     تعویض مریض به هر علتی باید با مشورت اساتید بخش صورت گیرد.

6-      حضور یا عدم حضور همراهی مریض در بخش با مشورت اساتید صورت گیرد.

7-     شروع کار برای مریض (حتی دندانی که قبلاً پانسمان شده است) و تمامی مراحل کار با اساتید بخش چک شود.

8-     سعی شود راس ساعت مقرر درمان بیمار به اتمام برسد.

9-     داشتن وسایل مورد نیاز شامل: فرز (سایزهای مختلف فرز فیشور توربین، روند آنگل و روند توربین در سایزهای مختلف، مخروطی کوتاه، فرز تیپر) و فایل، لنتولو با شماره مناسب.

10- با توجه به اصول علمی کنترل کودک، درمان کودکان انجام شود.

11- مسائل مربوط به کنترل عفونت دقیقاً رعایت شود.

12- پرونده بیمار بطور کامل نوشته شود و به امضا استاد راهنما برسد.

13- دانشجو با مطالعه مباحث عملی، به درمان اشراف کامل داشته باشد.

14- درمانهای انجام شده مطابق با حداقل ریکوآرمنت های مندرج در جدول ریکوآرمنت ها باشد.