معرفی رشته

مدت دوره: 3 سال

معرفی رشته :

بخشهای دندانپزشکی کودکان و ارتودنسی ابتدا در قالب یک بخش، تحت عنوان بخش ارتدنسي و اطفال در سال 1347 یعنی سه سال پس از تاسیس دانشکده دندانپزشكي مشهد فعالیت خود را آغاز نمودند.

دانشجويان تا سال 1351 دروس دندانپزشكي كودكان خویش را در بخش هاي مختلف از جمله بخش ترميمي، اندو و جراحي مي گذراندند . در سال 1351 آقاي دكتر فرخ عرفان مسئوليت آموزش دندانپزشكي كودكان به دانشجويان را عهده دار شدند.

در سال 1352 آقاي دكتر رضا طالبي متخصص دندانپزشكي كودكان به مدت يكسال در بخش دندانپزشكي كودكان آموزش را به عهده داشتند و سپس به تهران عزيمت نمودندو با بازگشت نامبرده به تهران، تدريس دندانپزشكي كودكان به کمک خانم دكتر مظاهري و خانم دكتر ثقفي (اساتيد پروازي دانشگاه تهران) بصورت دو روز در هفته انجام می شد.

در سال 1354 ساختمان دانشكده دندانپزشكي به محل فعلي خود واقع در پرديس دانشگاه منتقل گرديد و و فعالیت دو بخش ارتدنسي و اطفال بطور مشترك در ضلع شرقي كلينيك دانشكده تداوم یافت. دراين سال همكاري آقاي دكتر آميغي متخصص دندانپزشكي كودكان بعنوان استاد پروازي با گروه دندانپزشكي كودكان آغاز گردید.

در سال 1354 سركار خانم دكتر مریم خوردي مود بعنوان عضو هيئت علمي در گروه ارتدنسي و اطفال دانشكده دندانپزشكي مشغول بكار شدند و در سال 1357 جهت گذراندن دوره تخصصي دندانپزشكي كودكان به انگلستان عزيمت نمودند. همزمان آقای دکتر عرفان نیز به همین منظور عازم آمریکا شدند. در همین سال سركار خانم دكتر هايده پژند طبق طرح تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه جورج تاون به آمريكا عزيمت و در سال 1355 به مشهد مراجعه نموده و بعنوان عضو هيئت علمي ثابت در دانشكده دندانپزشكي مشغول بكار شدند. در سال 1360 سركار خانم دكتر مریم خوردي مود و جناب آقای دکتر عرفان پس از اخذ درجه تخصصی دندانپزشکی کودکان از انگلستان و آمریکا به دانشکده دندانپزشکی مشهد مراجعت نمودند.

سركار خانم دكتر هايده پژند در سال 1362 به انگلستان عزيمت و در سال 1366 پس از اخذ تخصص در رشته دندانپزشكي كودكان مشهد مراجعه نمودند.

در سال 1358 جناب آقای دكتر عباس مكارم بعنوان عضو هيئت علمي در دانشكده دندانپزشكي مشغول بكار شده و در سال 1362 جهت گذراندن دوره تخصص دندانپزشکی کودکان به تهران عزيمت و در سال 1365 بعنوان متخصص به مشهد مراجعت نمودند .

در سال 1362 دكتر بهجت الملوك عجمي، در سال 1364 خانم دكتر حسن پور، در سال 1366 آقای دكتر حسين نعمت اللهي، در سال 1368 مرحوم خانم دكتر فرحناز جهانیان و در سال 1372 آقای دكتر علیرضا صراف به عنوان مربی به جمع اعضائ هيئت علمي گروه پیوستند.

در سال 1367 بخش كودكان بطور رسمي از بخش ارتدنسي مجزا گرديد .با افزايش وسعت محيط آموزشي ، فعاليت آموزشي گروه نيز بيشتر شد.

در سال 1366 پذيرش دستيار تخصصي دندانپزشكي كودكان در بخش دندانپزشكي كودكان دانشکده دندانپزشکی مشهد به راهنمایی سرکار خانم دكتر خوردي، سرکار خانم دكتر پژندو جناب آقاي دكتر مكارم آغاز شد.

سرکارخانم دکتر بهجت الملوك عجمي در سال 1371،جناب آقای دكتر حسين نعمت اللهي و سرکارخانم دكتر جهانیان در سال 1373، سرکارخانم دکتر مظهری در سال 1377 و جناب آقای دكتر صراف در سال 1379 پس از اخذ تخصص فعالیت علمی خویش را تداوم بخشیدند .

در سال 1379 سرکار خانم دکتر مریم طالبی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، به دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتقل شدند. سرکارخانم دکتر معصومه ابراهیمی و سرکار خانم دکتر طاهره زواشکیانی در سال 1381، سرکارخانم دکتر مریم مهرابخانی در سال 1382 و سرکار خانم دکتر محبوبه شب زنده دار در سال 1383 به گروه پیوستند. در سال 1387 خانم دکتر هما نوراللهیان استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتقل شدند . آقای دکتر رسول صاحب علم و خانم دکتر لیلا رضیئی در سال 1387 به گروه پیوستند.

تا کنون 48 دستيار تخصصی از بخش دندانپزشكي كودكان مشهد فارغ التحصيل شده اند که علاوه بر تامين كادر هيئت علمي گروه، در ساير دانشكده هاي دندانپزشكي كشور نیز به آموزش مشغول می باشند .

سرکار خانم دكتر پژند در سال 1384 و سرکار خانم دكتر خوردي در سال 1386 با درجه استادی به افتخار درجه باز نشستگی نائل آمدند .