افتخارات

افتخارات

خانم دکتر فاطمه مظهری

 

1-     رتبه اول  دوره دندانپزشکی عمومی- 1373

2-     دريافت جايزه موفقيت در اندودنتيک از طرف انجمن اندودنتيک آمريکا  (Student achievement award in endodontics) – 1373

3-     رتبه اول  کشوری آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان- 1377

4-     پوستر برتر دردومين جشنواره علمی تحقيقی كودكان سرور – 1383

5-     رتبه برتر جشنواره علمی پژوهشی شهید هدايت در بخش پايان نامه– 1386

6-      رتبه برتر جشنواره علمی پژوهشی شهید هدايت در بخش پايان نامه– 1388

7-      هیات علمی برتر آموزشی گروه دندانپزشکی کودکان- 1392

8-     پژوهشگر برتر گروه دندانپزشکی کودکان در جشنواره پژوهشی و فناوری 1393

آقای دکتر علی باقریان

1-     برگزیده پایان نامه تخصصی برتر در رشته دندانپزشکی کودکان در هفتمین جشنواره علمی- پژوهشی دکتر احمد هدایت ، اسفند 1385.

2-     برگزیده رتبه دوم مقاله برتر در رشته دندانپزشکی کودکان در دهمین جشنواره علمی- پژوهشی دکتر احمد هدایت، اسفند 1388.

3-     برگزیده فرآیند برتر کشوری در زمینه روشهای نوین آموزش در علوم پزشکی از چهارمین جشنواره شهید دکتر مرتضی مطهری

4-     برگزیده رتبه دوم مقاله برتر در رشته دندانپزشکی کودکان در سیزدهمین جشنواره علمی- پژوهشی دکتر احمد هدایت، اردیبهشت 1393.

5-     پوستر برگزیده برتر از چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران، مرداد 1394

6-      -رتبه اول پژوهشگر برتر در دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال 1392

7-     -رتبه دوم پژوهشگر برتر در دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال 1391

8-     -رتبه سوم پژوهشگر برتر در دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال 1390

 
برگزاری چهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورت
چهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورت همراه با نخستین کنگره دندانپزشکی ایران شاخه خراسان، با حضور ۶۰۰ نفر از دندان پزشکان سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. به گزارش وب دا، رییس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان ایران در مراسم آغازین این کنگره با اشاره... ادامه مطلب...
IMAGE
افتخارات
خانم دکتر فاطمه مظهری   1-     رتبه اول  دوره دندانپزشکی عمومی- 1373 2-     دريافت جايزه موفقيت در اندودنتيک از طرف انجمن اندودنتيک آمريکا  (Student achievement award in endodontics) – 1373 3-     رتبه اول  کشوری آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان- 1377 4-     پوستر برتر دردومين جشنواره علمی تحقيقی... ادامه مطلب...
    پرتال دانشجویان  
   

آموزش مجازي